Cryxon®

Cryxon® kristálylámpa

Časti prístroja

Hlavná jednotka

Hlavná jednotka obsahuje svetelný prameň potrebný k fungovaniu, elektroniku, batériu a adaptér. Hlavná jednotka je vhodná aj na ručné používanie a pomocou pripojenia k podstavcu, dokáže fungovať ako stabilná jednotka aj napr. na stole. Okrem toho, na dolnej časti nájdeme aj maticu, pomocou ktorej lampu vieme pripojiť aj k štandardnému statívu a tak ju možno používať ako mobilný prístroj.

Kryštálový adaptér

Kryštálový adaptér je nosičom samotného kryštálu a pomocou magnetického pripojenia dokážeme meniť kryštálové hlavice. Takto nám umožňuje používanie rôznych kryštálových hlavíc. Pripojenie kryštálového adaptéru nám zabezpečujú 4+4 neodymium magnety, z ktorých 4 sú zabudované v hlavnej jednotke a 4 kusy v kryštálovom adaptéri. Tieto magnety svojou silou sú schopné na bezpečné podržanie kryštálového adaptéru na kryštálovej lampe, ale dokážeme ich aj meniť. Pred použitím musíme kryštálový adaptér umiestniť na hlavici kryštálovej lampy, až potom môžme začať používať prístroj.

Zabudovaný istič

Prístroj obsahuje aj zabudovaný systém istenia, ktorého úlohou je zabrániť zapnutiu svetelného zdroja bez kryštálového adaptéru. Počas činnosti odstránený kryštálový adaptér si prístroj zaznamená a bezodkladne preruší jeho fungovanie. Tieto ochranné opatrenia sú potrebné preto, lebo veľká intenzita svetelného zdroja môže byť na oči škodlivá.

Podstavec

Úlohou podstavca je umožnenie používania prístroja spôsobom, aby jednotlivec, ktorý obsluhuje prístroj, ho nemusel držať v rukách. Tak sa uľahčí jeho používanie na dlhší časový úsek, ktorý by bol, keby ho držali v rukách vyčerpávajúci, resp. takto sa zabezpečí aj cielené ovládanie stabilného svetla. Podstavec obsahuje aj protizávažie, proti padnutiu na opačnú stranu. Na spodnej strane podstavca, do vložky s vnútornými závitmi sa dá zaskrutkovať skrutka štandardného statívu, tým je zaistená mobilita prístroja aj keď je pripevnený.

Dodávka energie

Prístroj má dve možnosti dodávanie energie. V praxi to znamená prevádzku pomocou batérie, alebo napájania na sieť. V rovnakom čase môžme používať len jednu formu dodávanie energie.

Batérie

Batéria je zabudovaná v prístroji, nie je možná jej výmena. Prostredníctvom batérie je možné používanie prístroja mimo elektrickej siete a jeho mobilita. Používanie batérie je kontrolované prístrojom, tak sa zabezpečuje jej čo najdlhšia životnosť a kapacita. Kontroluje nabíjanie batérie a chráni ju pre úplným vybitím.

V prípade, keď nie je pripojený sieťový adaptér, prístroj začne fungovať automaticky batériou.

 • V prípade keď batéria je nabitá nad 30%, môžeme ho začať používať.
 • V prípade keď batéria má zvyšnú kapacitu medzi 5-30%, môžeme začať používať prístroj, ale pri dosiahnutí 5%, alebo pod ním, dáva zvukovú signalizáciu a pri úplnom vybití, bez upozornenia preruší prevádzku a vypne sa proti úplnému vybitu.
 • V prípade, ak zvyšná kapacita batérie je pod 5%, na displeji sa objaví upozornenie, prístroj vydáva zvukovú signalizáciu a používanie nemožno zahájiť.
 • V prípade, keď batéria je pred úplným vybitím- hoci aj počas používania- s pripojením sieťového adaptéru, prístroj sa automaticky nastaví na sieťový režim a môžeme pokračovať v používaní.

V prípade keď sa pripojí sieťový adaptér, tak pod 80% nabití, prístroj automaticky začne nabíjaním batérie. Čas nabíjania závisí aj od stavu aktuálnej kapacity batérie.

 • Minimálny čas nabíjania: 20 minút
 • Maximálny čas nabíjania: 2 hodiny

Aktuálny stav nabíjania možno sledovať na displeji, po ukončení prístroj vydá zvukový signál, farba pozadia na displeji sa zmení na zelenú a po 5 minútach sa vypne.

Kontrola nabitia batérie
Stav batérie sa dá skontrolovať v zapnutom stave, keď sa nachádzate v hlavnom menu. („Používanie“ a v bode „Nastavenie“).
V tomto prípade krátkym potlačením tohto tlačidla Kikapcsolás sa objaví na displeji znak úrovne nabitia v percentách, vyznačená graficky aj číselne.

Magnetickosť

Prístroj obsahuje viac magnetov, ktoré generujú veľké magnetické pole. Jeho používanie je dovolené len v priestore, kde prístrojom generované magnetické pole nespôsobuje škodu vo funkcii ďalších strojov.

Sieťové napätie

Prístroj môžeme používať výlučne v sieti 100-240V, striedavého napätia, 50/60Hz

Predný panel

Predný panel

Systém menu

Všetky funkcie prístroja sú obsluhovateľné cez 4 tlačítkovú fóliovú klávesnicu.
Vďaka konštrukcie, obsluha tlačítok nevyžaduje silné stláčanie ani veľké klávesnicové ovládanie.

Menürendszer

 

 • Overenie (uloženie) vybraných hodnôt sa vykonáva stlačením tlačidla „M“
 • Jednorázovým stlačením tlačidla Kikapcsolás z ktoréhokoľvek bodu v systéme menu sa dostaneme o krok späť

Používanie menu

 • Kroky medzi jednotlivými bodmi menu môžeme vykonať pomocou talčítok „+“ a „-„
 • Aktuálne vybrané body menu sú zobrazené v obrátenom poradí
 • Vstúpiť do aktuálneho bodu menu, môžeme tlačidlom „M“
 • Pri nastavení hodnôt (výber kryštálov, času, farieb) hodnotu vieme zvyšovať alebo znižovať tlačidlami „+“ alebo „-„

Manipulácia s prístrojom

Sila

Na zapnutie prístroja slúži tlačidlo Bekapcsolás. Stlačením tohto tlačidla na 1-2 sec. vieme zapnúť prístroj. V prípade keď sme pripojili sieťový adaptér, prístroj sa automaticky zapne a potom sa vypne.

V prípade keď je sieťový adaptér pripojený, prístroj si vyberie automaticky sieť pre zdroj dodávania energie.

Vypnutie

Vypnutie je možné podržaním tlačidla Kikapcsolás na 3-4 sec. Ak je prístroj pripojený na sieť, tento úkon neznamená úplné prerušenie dodávky elektriny.

Keď sieťový adaptér necháme pripojený, a nabitie batérie je pod 80%, tak po vypnutí prístroj automaticky začne cyklus nabíjania batérie.

Nabíjanie batérie môže byť kedykoľvek prerušené zapnutím prístroja. Používanie prístroja a súčasné nabíjanie batérie nie možné.

Používanie

 1. Po zapnutí prístroja sa objaví Hlavné menu.
 2. Vyberte si bod „používanie“ (tlačidlá „+“ a „-„)
 3. Vstúpte do bodu „používanie“ (tlačidlo „M“)
 4. Vyberte si typ krištálu (tlačidlá „+“ a „-„)
 5. Overte si vybraný typ kryštálu (tlačidlo „M“)
 6. Vyberte si farbu osvetlenia k programu (tlačidlá „+“ a „-„)
 7. Overte si vybranú farbu (tlačidlo „M“)
 8. Nastavte si čas používania. Nastavenie času je možné v minútach (tlačidlá „+“ a „-„)
 9. Spustite program na vybraný čas (tlačidlo „M“)

Prístroj zapne zdroj svetla len v tom prípade, ak je umiestnený príslušný kryštálový adaptér na určené miesto na hlavnej jednotke prístroja. V opačnom prípade čaká na umiestnenie kryštálového adaptéru 1 min., keď počas tohto času k tomu nedôjde, preruší používanie a preskočí k bodu v menu na výber typu kryštálu.

Keď je umiestnený kryštálový adaptér na hlavnej jednotke, prístroj začne s osvetlením kryštálu a na displeji sa objaví odpočítavanie zostávajúceho času. Po uplynutí nastaveného času prístroj podá signál a preskočí k bodu v menu, na výber typu kryštálu, aby bolo umožnené nastavenie nového cyklu programu.

Nastavenia

Jazyk

Cryxon kryštálová lampa má výrobne nastavené niekoľkojazyčné menu. V praxi to znamená, že v systéme menu, výberom bodu „Jazyk“ môžeme kedykoľvek prepnúť na ktorýkoľvek zo 14 voliteľných jazykov. Vybrané nastavenia sú uložené v pamäti, tak už nastavený prístroj, aj po vypnutí, a znovuzapnutí, bude používať slová, výrazy, správy už vo vybranom jazyku.

Zoznam podporovaných jazykov nájdete na 3. obrázku, pod bodom „Jazyk“!

Po prvom zapnutí prístroja, sa hneď objaví bod „Jazyk“, aj tým podporuje rýchle uvedenie prístroja do prevádzky. V základnom nastavení má prístroj nastavený maďarský jazyk. Zoznam v bode „Jazyk“ sa objaví tomu jazyku príslušným výrazom a diakritikou, aj tak uľahčuje používateľom, rozprávajúcim daným jazykom, rýchlejšiu a ľahšiu voľbu svojho jazyka.

Upozornenie! Po výbere a overenia zvoleného jazyka sa prístroj automaticky reštartuje a zapne sa už s menu v príslušnom jazyku! Potom komunikuje už len správami vo vybranom jazyku!

Výrobné nastavenia

Pomocou tohto bodu menu, vieme nastaviť základné výrobné nastavenia prístroja.
Overením stlačením tlačidla „+“ sa prístroj vypne. Nasledovným zapnutím sa prístroj zapne a skočí do bodu v menu „Jazyk“
Tlačidlom „-„táto funkcia môže byť stiahnutá

Test

Bod „Test“ ponúka nasledovné možnosti:

 • LED test
 • LCD test
 • Test chladenia
 • Teplota
 • Test batérie
 • Test senzoru kryštálového adaptéru

Proces testu stlačením Teszt sa preruší, po prebehnutí testového radu, prístroj skočí na hlavné menu.

Technické parametre

Konektory

Sieťový adapter/ nabíjačka/ konektorová spojka 5,5/2,1 mm (PC-GK2.1)

Všeobecná charakteristika

Napätie sieťového adaptéra SMPS – 100 ~ 240VAC, 50/60Hz
Spotreba Max.: 10W
Displej Monochromatický, grafický, 32*128 pixlov
Klávesnica 4 tlačidlová fóliová
Upevnenie kryštálového adaptéru 4+4 ks neodymiových magnetov
Hmotnosť Cca.: 650 g
Veľkosť 140( šírka)* 240 (výška)*45 (hĺbka)mm
Prevádzková teplota 0 ~ 45 °C
Skladovacia teplota -10 ~ 60 °C

Technické charakteristiky

Vlnová dĺžka červenej farby 625 nm
Vlnová dĺžka zelenej farby 525 nm
Vlnová dĺžka modrej farby 460 nm
Časovač 1.30 min
Podsvietenie displeja RGB