Cryxon®

Lampa kryształowa cryxon®

CZĘŚCI SKŁADOWE

CZĘŚĆ GŁÓWNA

W części głównej znajduje się źródło światła, bateria, elektronika oraz gniazdo sieciowe. Można z niej korzystać, trzymając ją w dłoni lub za pomocą podstawy umieszczoną stabilnie na stole, a także dzięki gwintowi u spodu podstawy może zostać przymocowana do standardowego statywu i używana jako samodzielne urządzenie.

WYMIENNA GŁOWICA

Głowica utrzymuje kryształy w miejscu oraz, dzięki magnetycznemu gniazdu sprawia, że można je łatwo wymieniać. W ten sposób staje się możliwe używanie kryształów o różnych właściwościach. Kryształy są utrzymywane za pomocą systemu ośmiu magnesów neodymowych, z czego 4 są wbudowane w część główną lampy, a 4 w głowicę. Magnesy są na tyle silne, że kryształy tkwią mocno w głowicy, a jednocześnie można je bez trudu wymieniać. Przed uruchomieniem urządzenia głowicę z kryształem należy umieścić na szczycie lampy, a dopiero później włączyć urządzenie.

WBUDOWANE ZABEZPIECZENIE

Urządzenie dysponuje funkcją bezpieczeństwa, uniemożliwiającą włączenie lampy bez założonej głowicy z kryształem. W przypadku usunięcia głowicy w trakcie działania urządzenia następuje jego natychmiastowe wyłączenie. Jest to zabezpieczenie przed emitowanym światłem o dużej intensywności, które może być szkodliwe dla oczu.

PODSTAWA

Dzięki podstawie możliwe jest korzystanie z lampy bez konieczności trzymania jej w dłoniach. Tym samym można ją używać przez dłuższy czas gdyż nie przemęczamy rąk, a także zapewniamy stabilny kierunek światła. W podstawie znajduje się „ciężarek” chroniący całość przed przechyleniem się. Znajdujący się na spodzie podstawy gwint pozwala na jej przymocowanie do standardowego statywu co sprawia, że urządzenie jest jednocześnie stabilne i przenośne.

ZASILANIE

Urządzenie może być zasilane z dwóch źródeł. Pierwszym jest bateria, a drugim sieć. Jednocześnie można korzystać tylko z jednego źródła zasilania.

BATERIA

Bateria wbudowana w urządzenie nie jest wymienna. Sprawia, że korzystanie z urządzenia jest niezależne od dostępu do sieci. Urządzenie zapewnia jak najbardziej wydajne i jak najdłuższe działanie baterii. Kontroluje jej poziom naładowania oraz chroni przed rozładowaniem.

W przypadku gdy urządzenie nie jest podłączone do sieci, zaczyna ono działać czerpiąc energię z baterii.

 • Jeśli poziom naładowania przekracza 30% można rozpocząć korzystanie z urządzenia
 • Jeśli poziom naładowania waha się pomiędzy 5%-10% również można rozpocząć korzystanie z urządzenia lecz gdy spadnie on poniżej 5%, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a następnie w przypadku całkowitego rozładowania, przerwie działanie bez kolejnych ostrzeżeń i wyłączy się aby zapobiec głębokiemu wyładowaniu się baterii.
 • Jeśli poziom naładowania nie przekracza 5% na wyświetlaczu pojawia się ostrzeżenie, urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy i rozpoczęcie korzystania nie jest możliwe.
 • Jeśli przed całkowitym rozładowaniem – jak również w trakcie używania – gniazdo sieciowe jest podłączone, urządzenie automatycznie przełączy się na zasilanie sieciowe i korzystanie można kontynuować.

W przypadku podłączenia gniazda sieciowego oraz gdy poziom naładowania baterii nie przekracza 80%, urządzenie automatycznie rozpocznie jej ładowanie. Czas ładowania baterii zależy od jej aktualnego poziomu naładowania.

 • Minimalny czas ładowania: 20 minut
 • Maksymalny czas ładowania: 2 godziny

Aktualny stan ładowania można śledzić na ekranie wyświetlacza. Jego zakończenie urządzenie sygnalizuje dźwiękowo, kolor podświetlenia zmienia się na zielony, a po 5 minutach wyłącza się całkowicie.

Kontrola poziomu naładowania baterii
Gdy urządzenie jest włączone, poziom naładowania baterii można sprawdzić w menu głównym (opcje menu „Użytkownik” i „Ustawienia”).
W momencie przytrzymania przycisku Kikapcsolás przez krótką chwilę, pojawi się symbol baterii oraz poziom jej naładowania wyrażony w procentach.

MAGNETYZM

Urządzenie posiada kilka wbudowanych magnesów, mogących wytwarzać silne pola magnetyczne. Z tego względu może być używane tylko w miejscach, w których nie zakłóci działania innych urządzeń elektronicznych.

NAPIĘCIE SIECIOWE

Z urządzenia można korzystać tylko i wyłącznie w sieci o napięciu 100-240V AC oraz 50/60 Hz.

PANEL PRZEDNI

PANEL PRZEDNI

SYSTEM MENU

Każda z funkcji urządzenia może być sterowana za pomocą 4 przycisków klawiatury.
Dzięki swojej budowie klawiatura może być obsługiwana bez większego wysiłku.

SYSTEM MENU

 

 • Wciśnij „M” aby zachować wprowadzone ustawienia
 • Wciśnij Kikapcsolás aby powrócić do wcześniejszej opcji menu

OBSŁUGA MENU

 • Poruszanie się pomiędzy opcjami menu za pomocą przycisków „+” i „-„
 • Aktualnie wybrana opcja menu jest zawsze prezentowana odwrotnie
 • Wciśnij „M” aby wybrać aktualną opcję menu
 • Wciśnij „+” lub „-„ aby ustawić (zwiększyć lub zmniejszyć) odpowiednio wartość (kryształ, czas, kolor)

OBSŁUGA URZĄDZENIA

WŁĄCZANIE

W celu włączenia urządzenia wciśnij przycisk Bekapcsolás i przytrzymaj przez 1-2 sekundy.
W przypadku gdy najpierw zostało podłączone gniazdo sieciowe, urządzenie włączy się automatycznie, a po chwili wyłączy się. Jeśli gniazdo sieciowe jest podłączone, urządzenie automatycznie wybiera sieciowe źródło zasilania.

WYŁĄCZANIE

W celu wyłączenia urządzenia wciśnij przycisk Kikapcsolás i przytrzymaj przez 3-4 sekundy.
W przypadku gdy gniazdo sieciowe jest podłączone, urządzenie nawet po wyłączeniu pobiera energię!
Pozostawienie podłączonego gniazda sieciowego sprawi, że urządzenie automatycznie rozpocznie cykl ładowania baterii gdy poziom naładowania spadnie poniżej 80%.
Włączając urządzenie można w każdej chwili przerwać ładowanie baterii.
Jednoczesne korzystanie z urządzenia i ładowanie baterii nie jest możliwe.

MENU UŻYTKOWNIKA

 1. Po włączeniu urządzenia pojawia się menu główne.
 2. Znajdź opcję „Użytkownik” (przyciski „+/-„)
 3. Wybierz opcję „Użytkownik” (przycisk „M”)
 4. Wybierz typ kryształu (przyciski „+/-„)
 5. Zatwierdź wybrany typ kryształu (przycisk „M”)
 6. Wybierz barwę światła (przyciski „+/-„)
 7. Zatwierdź wybraną barwę (przycisk „M”)
 8. Ustaw czas użytkowania wyrażony w minutach (przyciski „+/-„)
 9. Rozpocznij użytkowanie na określony czas (przycisk „M”)

Urządzenie rozpocznie emitowanie światła tylko wtedy gdy głowica odpowiedniego kryształu jest umieszczona w przeznaczonym do tego miejscu w części głównej lampy.
W przeciwnym wypadku urządzenie oczekuje na umieszczenie głowicy przez 1 minutę.
Jeśli w tym czasie nie nastąpi umieszczenie głowicy kryształu, urządzenie przerywa działanie i powraca do opcji menu z wyborem typu kryształu.

Jeśli głowica kryształu jest umieszczona w części głównej, urządzenie rozpoczyna emisję światła, a na wyświetlaczu następuje odliczanie czasu pozostałego do końca naświetlania. Po upływie zaprogramowanego czasu urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy i powraca do opcji menu z wyborem typu kryształu w celu możliwości rozpoczęcia nowego cyklu użytkowania.

USTAWIENIA

JĘZYK

Lampa Cryxon® posiada wbudowany, wielojęzyczny system menu. W praktyce oznacza to, że dzięki opcji menu „Język” w każdej chwili można wybrać jeden z 14 dostępnych języków. Urządzenie zapamiętuje wybrany język. Po jego wyłączeniu i ponownym włączeniu słowa, zwroty i wiadomości będą prezentowane w wybranym wcześniej języku.

Listę dostępnych języków prezentuje diagram nr 3.

Opcja menu ustawienie języka pojawia się natychmiast przy pierwszym włączeniu urządzenia, pomagając tym samym rozpocząć jego użytkowanie jak najszybciej.
Ustawieniem fabrycznym jest menu w języku węgierskim.
Lista dostępnych języków w opcji menu pojawia się w pisowni oryginalnej co oznacza, że użytkownicy łatwo i szybko odnajdą ten, który ich interesuje.

Uwaga! Po wybraniu i zatwierdzeniu (przycisk „M”) danego języka, urządzenie automatycznie uruchamia się ponownie z menu w wybranym wcześniej języku. Oznacza to, że urządzenie wyświetla komunikaty tylko i wyłącznie w tym języku!

USTAWIENIA FABRYCZNE

Ta opcja menu przywraca ustawienia fabryczne urządzenia.
Po jej zatwierdzeniu przyciskiem „+” urządzenie wyłączy się, a przy powtórnym jego włączeniu ponownie jako pierwsza pojawia się opcja wyboru języka.
Przycisk „-„ odwołuje wybraną opcję.

Test

Opcja menu test pozwala na korzystanie z następujących funkcji:

 • Test LED
 • Test LCD
 • Test chłodzenia
 • Temperatura
 • Test baterii
 • Test sensora głowicy kryształu

Test można przerwać wciskając przycisk Teszt. Po zakończeniu pełnej sekwencji testów urządzenie powraca do menu głównego.

DANE TECHNICZNE

ŁĄCZA

Gniazdo sieciowe/gniazdo ładowania 5,5/2,1 mm (PC-GK2.1)

PARAMETRY GŁÓWNE

Napięcie gniazda sieciowego SMPS – 100 ~ 240VAC, 50/60Hz
Zużycie energii Max.: 10W (w trakcie ładowania baterii)
Wyświetlacz Graficzny monochromatyczny, 32x128 pikseli
Klawiatura Zafoliowana, składająca się z 4 przycisków
Umocowanie głowicy kryształu 4+4 magnesy neodymowe
Ciężar Ok.: 650 g.
Wymiary 140mm (szer.)x240mm (wys.)x45mm (głęb.)mm
Temperatura użytkowania 0 ~ 45 °C
Temperatura przechowywania -10 ~ 60 °C

PARAMETRY TECHNICZNE

Długość fal podstawowej barwy czerwonej 625 nm
Długość fal podstawowej barwy zielonej 525 nm
Długość fal podstawowej barwy niebieskiej 460 nm
Regulator czasowy 1..30 min
Światło wyświetlacza RGB