Cryxon®

Cryxon® Kristalna Lampa

DELOVI LAMPE

GLAVNA JEDINICA LAMPE

Glavna jedinica sadrži utičnicu, akumulator, elektroniku, i za rad neophodan izvor svetlosti. Lampa može da se drži u ruci, a sa potrebom stalka je stabilna jedinica koja može da stoji na stolu. Osim toga na donjem delu stalka postoje navoji, koji se mogu pričvrstiti za standardni stalak od fotoaparata i tako može da se koristi kao stabilna jedinica bilo gde.

KRISTALNI ADAPTERI

Kristalni adapter je nosioc samog kristala koji ima magnetni držač, pomoću njega se menjaju kristali različitih osobina na lampi. Fiksiranje kristalnih adaptera omogućava 4+4 neodyum magneta, od kojih je 4 ugrađeno u glavnu jedinicu a 4 u kristalni adapter. Ovi magneti omogućavaju stabilnost kristala na glavnoj jedinici, a pogodni su i za menjanje kristala. Kristalni adapter se mora pričvrstiti na glavnu jedinicu pre uključivanja i tek nakon toga se može početi upotreba.

SIGURNOSNA ZAŠTITA

Lampa raspolaže sa ugrađenom sigurnosnom funkcijom koja ne dozvoljava uključivanje izvora svetlosti bez kristalnog adaptera. U slučaju da se kristalni adapter skine u toku rada lampa poseduje senzor i prekida rad. Ova zaštita je potrebna, jer je bez kristala intenzitet svetlosnog efekta previše jak i može da ošteti vid.

DRŽAČ

Držač olakšava korisniku korišćenje lampe jer ga ne mora držati u rukama, što bi predstavljalo fizičko opterećenje. Pomoću držača je omogućena i stabilnost usmerenja svetlosti. Držač sadrži protiv teg za stabilnost. Sa donje strane držača nalaze se navoji koji omogućavaju da se pomoću šarafa pričvrsti za standardne nogare fotoaparata i tako je moguća mobilnost u fiksnom stanju.

PUNJENJE

Aparat raspolaže sa dvostrukim punjenjem, što znači da ima akumulator i mogućnost pripajanj ana električnu mrežu. Nije moguće u isto vreme koristiti oba izvora napajanja.

AKUMULATOR

Akumulator je ugrađen u aparat i ne menja se. Pomoću njega je omogućena upotreba aparata bez strujnog priključenja. Korišćenje akumulatora aparat potpuno kontroliše, i tako omogućava sto postotnu iskorišćenost akumulatora i što dužu upotrebu. Kontroliše punjenje i štiti ga od potpunog ispražnjenja.

Ukoliko aparat nije uključen u struju počinje da radi pomoću akumulatora.

 • Ukoliko je kapacitet akumulatora iznad 30 posto, može početi sa radom.
 • Ukoliko je kapacitet akumulatora 5-30 posto, može se uključiti aparat, međutim ispod 5 posto kapaciteta, lampa daje zvučni signal i kod potpunog pražnjenja sam se isključuje, bez novog signala. Sam se isključučuje da ne bi došlo do potpunog uništenja akumulatora.
 • Ukoliko je kapacitet akumulatora ispod 5 posto, pojaviće se obaveštenje na displeju, aparat daje zvučni signal i upotreba se ne može početi.Ukoliko se pre potpunog pražnjenja (u toku upotrebe) uključi punjač, aparat će se automatski prebaciti na strujnu mrežu i upotreba može da se nastavi. U slučaju da se aparat uključuje na adapter a kapacitet akumulatora je ispod 80 posto automatski počinje punjenje. Vreme punjenja akumulatora zavisi od procenta popunjenosti akumulatora.
 • Minimalno vreme punjenja 20 minuta.
 • Maksimalno vreme punjenja 2 sata.

Kapacitet akumulatora može da se na displeju kada je akumulator pun, aparat daje zvučni signal a boja pozadine na aparatu menja se u zelenu i posle 5 minuta sam se isključuje.

Kontrola popunjenosti akumulatora
Kontrola popunjenosti akumulatora može se kontrolisati ukoliko je aparat uključen, i kada se sistem menija nalazi u glavnom meniju (kada se na displeju pojave opcije i upotreba)
U tom slučaju treba pritisnuti taster Kikapcsolás kratkim pritiskom i na displeju će se pojaviti piktogram i stepen popunjenosti u % sa brojevima i na grafikonu. Aparat sadrži magnete koji stvaraju magnetna polja, zbog toga može da se koristi mestu gde ta magnetna polja ne smetaju za rad ostalih aparata.

MAGNETIZAM

Sve funkcije aparata kontrolišu se preko tastature koja ima 4 tipke prekrivene folijom. Upotreba tastature ne zahteva veliki pritisak.

NAPON STRUJE

Aparat se uključuje isključivo na napon od 100-240 V naizmenične struje sa 50-60 Hz mreže se može puniti.

PREDNJI DEO APARATA

PREDNJI DEO APARATA

MENI

Sve funkcije aparata kontrolišu se preko tastature koja ima 4 tipke prekrivene folijom.
Upotreba tastature ne zahteva veliki pritisak, ni veliku putanju tipke.

MENI

 

 • Kada izaberemo ( kristal, vreme i boje) memorišemo sa tasterom M
 • Sa bilo koje opcije, pritiskom na taster Kikapcsolás vraćate se na prethodnu opciju

UPRAVLJANJE MENIJA

 • Prelaz između opcija radimo sa plus i minus tasterima
 • Izabrana opcija se inverzno vidi
 • Sledeću opciju biramo sa tasterom M
 • Kod izbora (izbor kristala, vreme, boje) vrednost se povećava ili smanjuje sa plus i minus tasterom

UPOTREBA APARATA

UKLJUČIVANJE

Za uključivanje služi tipka sa oznakom Bekapcsolás, sa pritiskom od 1-2 sekunde, aparat se uključuje. U slučaju da ga prvo uključujemo preko adaptera, aparat će se uključiti automatski, a posle kratkog vremena će se isključiti. U slučaju da je punjač uključen, aparat bira punjač kao izvor energije.

ISKLJUČIVANJE

Aparat se isključuje pomoću tipke sa oznakom Kikapcsolás, posle pritiska od 3-4 sekunde, aparat se isključuje.
Ukoliko je aparat uključen preko punjača u tom slučaju isključivanje na dugme ne znači potpuno isključivanje struje.
Ako punjač ostaje priključen na aparat posle isključenja dugmeta, aparat pokreće program z punjenje akumulatora, ako je njegova popunjenost ispod 80%.
Punjenje se može bilo kada prekinuti uključenjem aparata.
Aparat se ne može istovremeno koristiti i puniti.

MENI ZA UPOTREBU

 1. Posle uključenja aparata, pojavice se glavni meni.
 2. Izabrati opciju „Upotreba“ (+,- dugme)
 3. Ući u opciju „Upotreba“ (dugme M)
 4. Izabrati tip kristala (+,- dugme)
 5. Utvrditi izabrani tip kristala (M dugme)
 6. Izaberite boju svetlosti za upotrebu (+,- dugme)
 7. Utvrditi izabranu boju svetlosti (dugme M)
 8. Odrediti vreme upotrebe (vreme se bira u minutima +,- dugme )
 9. Pokrenite izabrani vrmenski period (dugme M)

Svetlosni efekat lampe samo se onda uključuje ako je već kristalni adapter smešten na svoje mesto na aparatu.
U suprotnom aparat čeka na postavljanje kristalnog adaptera 1 minut.
U koliko se u tom periodu ne smesti izabrani kristalni adapter na lampu, ona prekida rad i vraća se na glavni meni do izbora tipa kristala.
U koliko se na lampi nalazi kristalni adapter lampa automatski počinje osvetljavanje kristala za prethodno određeni vremenski period, kada se vreme potroši sledi zvučni signal i program se vraća na meni da bi se pokrenuo novi ciklus.

OPCIJE

JEZIK

Cryxon® lampa fabrički sadrži izbor menija na više jezika, to znači da u meniju sa opcijom "jezik“ možete promeniti jezik, po izboru od 14 različitih jezika. Izbor jezika ostaje u memoriji i od momenta izbora lampa će i dalje raditi na tom jeziku.

Lista jezika se nalazi pod opcijom „jezik“, oznake 3.

Prilikom prvog uključenja prvo se pojavljuje opcija jezik, i tako omogućava vaš brži ibor jezika. Podrazumeva se da aparat krece sa mađarskim jezikom.

Opcija izbora jezika je laka i jednostavna jer se reči i karakteri pojavljuju na svakom jeziku.

Pažnja! Posle izbora jezika i potrvđenog istog ( sa dugmetom“ M“), lampa će se automatski pokrenuti već na izabranom jeziku i komunikacija će i dalje teći na tom jeziku.

FABRIČKE OPCIJE

Izborom ovih opcija aparat se stavlja u poziciju fabričkih opcija.
Pritiskom na dugme „+“ aparat će se isključiti, kod sledećeg uključenja aparat kreće sa opcijom izbora jezika.
Pritiskom na dugme „-„ opcija se stornira.

Test

Opcija test pruža sledeće mogućnosti:

 • LED test
 • LCD test
 • Test hlađenja
 • Test temperature
 • Test akumulatora
 • Test senzora kristalnog adaptera

Proces se može prekinuti pritiskom na dugme Teszt. Po završetku procesa aparat se vraća na glavni meni.

TEHNIČKI PODACI

TEHNIČKI PODACI

Mrežni adapter-punjač 5,5/2,1 mm (PC-GK2.1)

OPŠTI PODACI

Napon struje SMPS – 100 ~ 240VAC, 50/60Hz
Potrošnja Max.: 10W
Displej Monokromgrafičan, 32x128 pixel
Tastatura 4 dugmeta pod folijom
Fiksiranje kristalnog adaptera 4+4 komada neodymium magneta
Težina otprilike 650 g
Dimenzije 140 (širina) x 240 (visina) x 45 (dubina) mm
Temperatura pri radu 0 ~ 45 stepeni
Temperatura pri čuvanju od -10 do 60 stepeni

TEHNIČKI OPIS

Talasna dužina osnovne crvene boje 625 nm
Talasna dužina osnovne zelene boje 525 nm
Talasna dužina osnovne plave boje 460 nm
Tajmer 1..30 min
Pozadina displeja RGB