Cryxon®

Cryxon® křyšťálová lampa

KONSTRUKCE PŘÍSTROJE

HLAVNÍ JEDNOTKA

Hlavní jednotka obsahuje zdroj světla, elektroniku, a baterii, a přípojku potřebnou k fungování. Hlavní jednotka je vhodná pro ruční použití, umístěn na stůl pomocí stojanu funguje jako stabilní jednotka. Kromě toho, pomocí matky pro uchycení umístěno na spodku stojanu ji lze připevnit k běžnému stojanu fotografií ji lze provozovat jako přístroj, který není připevněn na jedno místo.

KŘIŠŤÁLOVÝ ADAPTÉR

Úkolem křišťálového adaptéru je, aby byl v ní umístěn samotný křišťál, dále pomocí magnetického připevnění umožňuje výměnu křišťálové hlavice. Tím umožňuje použití křišťálů s rozdílnými vlastnostmi. Uchycení křišťálového adaptéru zabezpečuji 4+4 neodymium magnetů, z kterých jsou zabudovány 4 kusy do hlavní jednotky, a 4 kusy do křišťálového adaptéru. Tyto magnety disponují takovou sílou, že jsou vhodné na bezpečné udržení křišťálového adaptéru na křišťálové lampě, ale umožňují také jejich výměnu. Před použitím křišťálového adaptéru ji třeba umístit na části hlavy křišťálové lampy, a jenom následně lze začít provozování přístroje.

ZABUDOVANÁ OCHRANA

Přístroj disponuje zabudovanou bezpečnostní funkcí, která slouží k tomu, aby se nemohlo zapnout zdroj světla bez adaptéru křišťálu. Přístroj registruje odpojení adaptéru křišťálu během fungování, a přeruší s okamžitou platností fungování zdroje světla. Tato ochrana je potřebná z toho důvodu, že světlo s vysokou intenzitou zdroje světla může škodit očím.

STOJAN

Úkolem stojanu je umožnit použití přístroje takovým způsobem, aby osoba používající přístroj ho nemusel držet. Tím se umožňuje použití během delší doby, protože držení přístroje v rukou by bylo namáhavé, dále zabezpečuje stabilní nastavení světelných paprsek. Stojan obsahuje také "protiváhu" vůči převrhnutí přístroje. Do vložky se závitem na spodku stojanu lze našroubovat šroub pro uchycení stojanu klasického fotopřístroje, a tím pádem se zabezpečuje mobilita přístroje také v uchycené pozici.

ENERGETICKÉ NAPÁJENÍ

Přístroj disponuje dvojitým zdrojem energie. V praxi to představuje provoz z baterie, jako i napájení ze sítě. Současně lze používat jenom jeden ze způsobů napájení.

BATERIE

Baterie je zabudována do přístroje, nelze ji měnit. Tím se zabezpečuje provoz přístroje nezávisle od elektrické sítě, její mobilita. O řízení baterie se postará přístroj v plné míře, a zabezpečuje přitom co nejdelší životnost, a kapacitu. Vykonává dozor nad dobíjením baterie, a chrání ji od nadměrného vybíjení.

V případě, že není připojen síťový adaptér, přístroj se bude používat z baterie.

 • V případě že dobití baterie je vyšší, než 30 %, může se začít používat přístroj.
 • V případě že zbývající kapacita baterie je v rozmezí od 5 do 30 %, lze začít s použitím přístroje, ale v případě zbývající kapacity pod 5 % přístroj vydává zvukový signál, a následně při vybití přístroj bez upozornění přeruší provoz, a posléze se vypne v zájmu ochrany životnosti baterie.
 • V případě, že zbývající kapacita baterie je pod úrovní 5 %, objeví se upozornění na obrazovce, přístroj vydá zvukový signál, a nelze začít s jeho použitím.
 • V případě, že před úplným vybitím je přístroj připojen k síti - i během provozu - přístroj se přepne na síťový režim, a lze pokračovat v jeho použití.

V případě, že připojíte síťový adaptér k přístroji, pak v případě úrovně nabití baterie pod 80 % začne přístroj automaticky s dobíjením baterie. Doba dobíjení baterie závisí od aktuálního stavu kapacity.

 • Minimální doba dobíjení: 20 minut
 • Maximální doba dobíjení: 2 hodiny

Na displeji lze sledovat aktuální stav nabíjení, při dokončení dobíjení vydá přístroj zvukový signál, osvětlení displeje se změní na zelenou barvu, a po uplynutí 5 minut se vypne.

Kontrola úrovně nabití baterie
V zapnutém stavu přístroje si můžete zkontrolovat úroveň nabití baterie, když jste v hlavním menu systému menu. (Je viditelný bod menu „Použití” a „Nastavení”.)
V takovém případě, po krátkém stisknutí tlačítka se znakem Kikapcsolás se zobrazí na displeji piktogram baterie s % hodnotou nabití, a numerickým vyjádřením. Přístroj obsahuje více magnetů vytvářejících silný magnetický prostor. Použití přístroje je povolené pouze na takovém místě a prostředí, kde magnetický prostor vytvářený přístrojem nenarušuje fungování jiných přístrojů.

MAGNETIZMUS

Všechny funkce přístroje lze řídit pomocí 4-tlačítkové klávesnice s fólií. Díky její konstrukci používání tlačítek nevyžaduje velikou sílu, ani dlouhé cesty tlačítek.

SÍŤOVÉ NAPĚTÍ

Přístroj lze používat výhradně ze sítě 100-240V, typu 50/60Hz.

PŘEDNÍ PANEL PŘÍSTROJE

PŘEDNÍ PANEL PŘÍSTROJE

SYSTÉM MENU

Všechny funkce přístroje lze řídit pomocí 4-tlačítkové klávesnice s fólií.
Díky její konstrukci používání tlačítek nevyžaduje velikou sílu, ani dlouhé cesty tlačítek.

SYSTÉM MENU

 

 • Zadávání (uložení) nastavených hodnot se provádí stisknutím tlačítka ’M’.
 • • Z kteréhokoliv bodu systému menu se můžete vrátit jednorázovým stisknutím tlačítka Kikapcsolás na úroveň předchozího menu.

ŘÍZENÍ SYSTÉMU MENU

 • Krokování mezi body menu lze vykonávat pomocí tlačítek ’+’ a ’-’.
 • Zobrazení aktuálně nastaveného bodu menu je viditelné v inverzi.
 • Vstoupit do aktuálního bodu menu lze pomocí tlačítka "M".
 • Nastavení hodnot (výběr křišťálu, čas, barvy) lze provádět pomocí tlačítek ’+’ a ’-’ přidáváním, nebo ubráním hodnot.

POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

ZAPNUTÍ

Na zapnutí přístroje slouží tlačítko ZAPNUTÍ Stisknutím tohoto tlačítka po dobu 1-2 sekund lze zapnout přístroj. V případě, že jste připojili nejdřív síťový adaptér, přístroj se automaticky zapne, a následně vypne. V případě, že síťový adaptér je připojen, přístroj si vybere automaticky jako zdroj napájení síť.

VYPNUTÍ

Vypnutí přístroje se provádí stisknutím tlačítka VYPNUTÍ během 3-4 sekund.
V případě, že přístroj je připojen na adaptér, pak jeho vypnutí neznamená celkové odpojení přístroje! V případě, že necháte adaptér připojen k přístroji, pak po dosáhnutí stavu vypnutí začne přístroj automaticky cyklus dobíjení, jestli je úroveň nabití baterie pod hodnotou 80 %. Nabíjení akumulátoru můžete přerušit kdykoliv zapnutím přístroje. Přístroj nelze současně dobíjet, a používat!

MENU POUŽITÍ

 1. Po zapnutí přístroje se zobrazí hlavní menu.
 2. Vyberte bod menu "Použití" (tlačítka ’+/-’ )
 3. Vstupte do bodu menu "Použití". (tlačítko ’M’)
 4. Vyberte typ křišťálu. (tlačítka ’+/-’ )
 5. Potvrďte vybraný typ křišťálu. (tlačítko ’M’)
 6. Vyberte úroveň osvětlení k použití (tlačítka ’+/-’)
 7. Potvrďte vybranou barvu. (tlačítko ’M’)
 8. Nastavte čas použití. Krokování je možné v půlminutových krocích. (tlačítka ’+/-’ )
 9. Spusťte použití na nastavenou dobu. (tlačítko ’M’)

Přístroj zapne zdroj světla pouze v tom případě, je-li nasazen vhodný křišťálový adaptér na hlavní jednotce přístroje určeného k tomuto účelu. V opačném případě přístroj čeká na nasazení křišťálového adaptéru během 1 minuty. V případě, že během této doby nebude nasazen křišťálový adaptér, přístroj přeruší použití, a nastaví zpět menu výběru k nastavení typu křišťálu. Nalézá-li se křišťálový adaptér na hlavní jednotce, pak přístroje začne osvětlovat křišťálu, a na displeji se zobrazí odpočítávání nastaveného času. Po uplynutí nastaveného času vydá přístroj zvukový signál, a se vrátí na menu výběru křišťálu za tím účelem, aby se odtud mohl spustit nový cyklus použití.

NASTAVENÍ

JAZYK

Křišťálová lampa CRYXON disponuje vícejazyčným systémem menu nastaveným již ve výrobě. V praxi to znamená, že systém menu, který řídí přístroj lze kdykoliv nastavit pod bodem menu "Jazyk" přepnout na kterýkoliv ze 14 nastavených jazyků. Vybrané nastavení uchovává přístroj ve své paměti, takže takovým způsobem nastavený přístroj bude používat po svém vypnutí vždy slova, výrazy, a odkazy tohoto jazyka v systému menu, když ho zapneme příště.

Seznam podporovaných jazyků najdete v seznamu pod bodem menu "Jazyk!

Při první zapnutí přístroje se zobrazí okamžitě bod menu pro nastavení jazyka, čím se podporuje rychlé uvedení do provozu přístroje. Jako základní nastavení přístroje je nastaven maďarský jazyk. Seznam jazyku, z kterých si můžete vybrat se zobrazí v znacích daného jazyka, čili uživatelé daného jazyka si mohou nalézt rychle svůj jazyk v seznamu.

Upozornění! Po výběru, a potvrzení (tlačítko "M") daného jazyka se přístroj restartuje automaticky, a spustí se již s předem nastaveným jazykem! Následně komunikuje přístroj pouze pomocí komunikace v daném jazyku!

NASTAVENÍ Z VÝROBY

Výběrem tohoto bodu menu se vrátí přístroj do základního nastavení z výroby.
Po potvrzení tlačítkem ’+’ se přístroj vypne. Při dalším zapnutí přístroje se zobrazí menu pro výběr jazyka.
Pomocí tlačítka ’-’ lze funkci odvolat.

Test

Menu test poskytuje následující možnosti:

 • Test LED
 • Test LCD
 • Test chladiče
 • Teplota
 • Test baterie
 • Test senzoru křišťálového adaptéru

Proces testu lze přerušit pomocí stisknutí tlačítka Teszt, po absolvování kompletního testu se přepne přístroj do hlavního menu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

PŘÍPOJKY

Síťový adaptér / přípojka dobíjení 5,5/2,1 mm (PC-GK2.1)

OBECNÉ CHARAKTERISTIKY

Napětí síťového adaptéru SMPS – 100 ~ 240VAC, 50/60Hz
Spotřeba Max.: 10W (během dobíjení baterie)
Displej Monochromatická grafická, 32x128 pixelů
Klávesnice 4-tlačítková hlavní klávesnice
Uchycení křišťálového adaptéru 4+4 kusy neodymiumových magnetů
Váha asi: 650 g
Rozměry 140 (šířka.) x 240 (výška.) x 45 (hloubka.) mm
Provozní teplota 0 ~ 45 °C
Skladovací teplota -10 ~ 60 °C

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Vlnová délka základní barvy rudé 625 nm
Vlnová délka základní barvy zelené 525 nm
Vlnová délka základní barvy modré 460 nm
Časovač 1..30 minut
Osvětlení displeje RGB